Stylistutdannelser

Frisør- og hudpleie instituttet i Bergen
Marken
5017 Bergen

Tlf. +47 55 32 15 11
 
Frisør- og hudpleie instituttet i Sandnes
Vågsgata 33
4302 Sandne
s
Tlf. +47 90 83 73 62
www.http://bergen.f-i.no/
 
 
Norsk Fotofagskole
Nedre Ila 39
7018 Trondheim

Tlf. 73 51 81 92
www.fotofagskolen.no
 
 
Norsk frisør hud og stylistskole - NFHS
Torggata 22
2317 Hamar

+47 62 52 15 60
www.nfhs.no
 
 
Hvis ditt firma ikke er oppført som leverandør på denne siden, eller er det retteler/kommentarer? Vennligst send oss en e-mail her.